Barrière vrij spelen

Barrière vrije speeloplossingen

Spelen moet toegankelijk zijn voor ieder kind. Met of zonder handicap, blijft het belangrijk dat kinderen zicht ontwikkelen via samenspel. Om deze reden schenken wij extra aandacht aan barrière vrij spelen. In ons programma hebben wij negentig tal integratie bevorderende speeltoestellen opgenomen die hier aanzet tot zijn. Hierbij worden verschillende rolstoel vriendelijke speeltoestellen meegenomen.

Bekijk het overzicht hieronder of lees meer over barrière vrij spelen.