MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor kinderland speeltoestellen is maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Er wordt gestreefd naar duurzaamheid in de diverse bedrijfsprocessen. Bij beslissingen in het bedrijf wordt er een afweging gemaakt tussen de belangen van personen, bedrijven en organisaties. Daarin probeert Kinderland zo transparant mogelijk te zijn om de betrokkenheid van belanghebbenden te stimuleren. Vanzelfsprekend zal de manier van verantwoord onderneming afgestemd worden op de mogelijkheden binnen het bedrijf en het is een doorlopend proces. Met een regelmatige evaluatie worden de resultaten benoemd, ambities en werkdoelen waar nodig bijgesteld en plan van aanpak voor de komende jaren opnieuw vastgesteld.

Een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijk en verwantwoord ondernemen is het gebruik van Robinia hout om duurzame speeltoestellen te ontwerpen, lees hier meer over de Robinia speeltoestellen.