Barrière vrij

Een eigen visie en specifieke doelstellingen

Elk kind heeft recht op een ongedwongen en evenwichtige ontwikkeling van lichaam en geest. Door spel en samenspelen wordt de ontwikkeling en integratie van kinderen, met of zonder beperking of handicap, gestimuleerd. De ontwerpen en speeltoestellen van Kinderland Speeltoestellen, zetten kinderen aan tot creativiteit, fantaseren, bewegen en samenspelen. Hierdoor vormen deze elementen een bijdrage aan de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van het kind.

Barriëre vrij spelen

In ons leveringsprogramma zijn een negentig tal integratie bevorderende speeltoestellen opgenomen die hiertoe een aanzet kunnen zijn. Hierbij ligt een grote focus op barrière vrij spelen (inclusief spelen.) Daarnaast zijn enkele rolstoel-specifieke speeltoestellen opgenomen. Een speelruimte met rolstoeltoegankelijke speeltoestellen maakt van een speelplaats een speel- en ontmoetingsruimte waar kinderen met een beperking of handicap actief deel kunnen nemen aan het spel. Hierdoor krijgt deze speelruimte een belangrijke sociale meerwaarde.

Kinderland speeltoestellen heeft diverse projecten in haar portfolio waar wij voorbeelden uit kunnen putten.